bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

W sprawach należących do właściwości działania Krajowego Centrum

Bankowania Tkanek i Komórek można zwracać się drogą listową, pocztą

elektroniczną, faksem. Wszystkie sprawy są rozpatrywane zgodnie z Kodeksem

Postępowania Administracyjnego.


W celu uzyskania informacji, które są niedostępne na stronach BIP, prosimy

wypełnić i przesłać wniosek na adres:

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa

z dopiskiem BIPOpublikował: Marek Magdziak
Publikacja dnia: 29.03.2021
Podpisał: Marek Magdziak
Dokument z dnia: 29.03.2021
Dokument oglądany razy: 2 576