Strona Główna > Praca

Praca

 

Komunikat 1 z dnia 12.05.2022r.

Og┼éoszenie rekrutacyjne na  stanowisko specjalisty w Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Kom├│rek.


Komunikat 1 z dnia 5.08.2016r.

Og┼éoszenie rekrutacyjne na  stanowisko specjalisty (1/2etatu) w Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Kom├│rek.

Wymagania niezb─Ödne stawiane kandydatom:

1.    wykszta┼écenie wy┼╝sze w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu lub nauk biologicznych;

2.    co najmniej dwuletnie do┼Ťwiadczenie zawodowe uzyskane w bankach tkanek i kom├│rek lub jednostkach sprawuj─ůcych nadz├│r b─ůd┼║ prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç kontroln─ů w zakresie przetwarzania, przechowywania, dystrybucji tkanek i kom├│rek do zastosowania u ludzi;

3.   bardzo  dobra praktyczna znajomo┼Ť─ç polskich przepis├│w prawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu kom├│rek tkanek i narz─ůd├│w (ustawy i akt├│w wykonawczych) dotycz─ůcych: *zapewnienia jako┼Ťci i bezpiecze┼ästwa dawstwa (donacji), pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji ludzkich tkanek i kom├│rek do zastosowania u ludzi, *kodowania i zapewnienia identyfikowalno┼Ťci (zdolno┼Ťci monitorowania) tkanek i kom├│rek ludzkich do zastosowania u ludzi, w tym przeszczepiania oraz wszelkich wyrob├│w medycznych i materia┼é├│w maj─ůcych bezpo┼Ťrednio kontakt tkankami i kom├│rkami, *powiadamiania o istotnych zdarzeniach i reakcjach niepo┼╝─ůdanych i ich unijnych odpowiednik├│w.

4.  podstawowa znajomo┼Ť─ç polskich i unijnych przepis├│w prawnych dotycz─ůcych produkt├│w leczniczych terapii zaawansowanych (ATMP);

5.    bieg┼éa znajomo┼Ť─ç j─Özyka polskiego i angielskiego w mowie i pi┼Ťmie.

Wymagania dodatkowe:

1    ┼éatwo┼Ť─ç nawi─ůzywania kontakt├│w z lud┼║mi i rozwi─ůzywania konflikt├│w, komunikatywno┼Ť─ç, umiej─Ötno┼Ť─ç pracy w zespole;

2.    dyspozycyjno┼Ť─ç ÔÇô konieczno┼Ť─ç udzia┼éu w wyjazdach zwi─ůzanych z udzia┼éem w kontrolach oraz z udzia┼éem i prowadzeniem szkole┼ä;

3.    doskona┼éa organizacja pracy w┼éasnej, dok┼éadno┼Ť─ç;

4.    umiej─Ötno┼Ť─ç radzenia sobie w sytuacjach stresowych;

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    udzia┼é w organizacji i koordynacji dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z przyjmowaniem i procedowaniem wniosk├│w o udzielenie pozwolenia, w szczeg├│lno┼Ťci dla bank├│w tkanek i kom├│rek;

2.    udzia┼é w organizacji i koordynacji dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z opracowywaniem i przeprowadzaniem szkole┼ä w zakresie pobierania, gromadzenia, testowania, przetwarzania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji kom├│rek i tkanek, w tym pozyskiwania szpiku, kom├│rek krwiotw├│rczych krwi obwodowej i krwi p─Öpowinowej

3.    udzia┼é w organizacji i koordynacji dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z przeprowadzaniem i przeprowadzanie kontroli na zlecenie Ministra Zdrowia

Wymagane dokumenty:

1.    ┼╝yciorys (CV) z uwzgl─Ödnieniem dok┼éadnego przebiegu kariery zawodowej,

2.    list motywacyjny,

3.    kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych posiadane wykszta┼écenie i kwalifikacje,

4.    kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych wymagany sta┼╝ pracy (┼Ťwiadectwo pracy, za┼Ťwiadczenie wystawione przez pracodawc─Ö),

5.    ewentualne referencje dotychczasowych pracodawc├│w,

6.    o┼Ťwiadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7.    o┼Ťwiadczenie kandydata o pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych i korzystaniu z pe┼éni praw publicznych,

8.    o┼Ťwiadczenie kandydata o niekaralno┼Ťci,

9.    o┼Ťwiadczenie kandydata o znajomo┼Ťci ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu kom├│rek, tkanek i narz─ůd├│w (Dz. U. z 2015 r. poz. 793 z p├│┼║n. zm.) oraz akt├│w wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy,

10.    o┼Ťwiadczenie kandydata o znajomo┼Ťci Dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz─ůcej standard├│w jako┼Ťci i bezpiecze┼ästwa pozyskiwania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwacji, przechowywania i dystrybucji ludzkich tkanek i kom├│rek,

11.    o┼Ťwiadczenie kandydata o znajomo┼Ťci Dyrektywy 2006/17/WE wprowadzonej w ┼╝ycie Dyrektyw─Ö 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niekt├│rych wymaga┼ä technicznych dotycz─ůcych dawstwa, pobierania i testowania tkanek i kom├│rek ludzkich,

12.    o┼Ťwiadczenie kandydata o znajomo┼Ťci Dyrektywy 2006/86/WE wprowadzaj─ůcej w ┼╝ycie Dyrektyw─Ö 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymaga┼ä dotycz─ůcych mo┼╝liwo┼Ťci ┼Ťledzenia, powiadamiania o powa┼╝nych i niepo┼╝─ůdanych reakcjach i zdarzeniach oraz niekt├│rych wymaga┼ä technicznych dotycz─ůcych kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i kom├│rek ludzkich,

13.    o┼Ťwiadczenie kandydata o znajomo┼Ťci Rozporz─ůdzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia13 listopada 2007 r. w sprawie produkt├│w leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniaj─ůce Dyrektyw─Ö2001/83/WE oraz Rozporz─ůdzenie (WE) nr 726/2004,

14.    o┼Ťwiadczenie kandydata o znajomo┼Ťci Dyrektywy 2005/28/WE z dnia 8 kwietnia 2005 r. ustalaj─ůcej zasady oraz szczeg├│┼éowe wytyczne dobrej praktyki klinicznej w odniesieniu do badanych produkt├│w leczniczych przeznaczonych dostosowania u ludzi, a tak┼╝e wymogi zatwierdzania produkcji oraz przewozu takich produkt├│w,

15.    o┼Ťwiadczenie kandydata o znajomo┼Ťci Dyrektywy 2009/120/WE z dnia 14 wrze┼Ťnia 2009 r. zmieniaj─ůcej Dyrektyw─Ö2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsp├│lnotowego kodeksu odnosz─ůcego si─Ö do produkt├│w leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie produkt├│w leczniczych terapii zaawansowanej,

16.    o┼Ťwiadczenie kandydata o znajomo┼Ťci Rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie dobrej praktyki wytwarzania

17.    o┼Ťwiadczenie kandydata o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustaw─ů o ochronie danych osobowych.

Wszystkie o┼Ťwiadczenia woli kandydata, CV oraz list motywacyjny powinny by─ç opatrzone w┼éasnor─Öcznym podpisem oraz dat─ů.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty nale┼╝y sk┼éada─ç w sekretariacie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Kom├│rek 02-004 Warszawa, ul. Cha┼éubi┼äskiego 5, w zaklejonej kopercie z dopiskiem ÔÇ×rekrutacja ÔÇôspecjalista (konkurs nr 1/08.2016)ÔÇŁ lub drog─ů e-mailow─ů na adres:sekretariat@kcbtik.pl do dnia 26.08.2016r.

Uwaga: Z┼éo┼╝one dokumenty nie podlegaj─ů zwrotowi

Dalsze etapy naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, po┼é─ůczona z weryfikacj─ů znajomo┼Ťci przepis├│w krajowych i unijnych.

 

Uwaga: O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostan─ů powiadomieni  przez komisj─Ö rekrutacyjn─ů telefonicznie lub e-mailem  wy┼é─ůcznie wybrani kandydaci.

 

Dodatkowe informacje:

1.    Dopuszcza si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç uzupe┼énienia wymaganych dokument├│w w podanym terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

2.    W zwi─ůzku z dost─Öpem do informacji niejawnych, stanowi─ůcych tajemnic─Ö s┼éu┼╝bow─ů, zatrudniona osoba mo┼╝e zosta─ç poddana procedurze zwyk┼éego post─Öpowania sprawdzaj─ůcego zgodnie z ustaw─ů o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. nr 182, poz. 1228).Komunikat 2 z dnia 5.08.2016r.

Og┼éoszenie rekrutacyjne na  stanowisko g┼é├│wnego specjalisty (1/2etatu) w Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Kom├│rek.

Wymagania niezb─Ödne stawiane kandydatom:

1.    wykszta┼écenie wy┼╝sze w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu lub nauk biologicznych;

2.    prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

3    tytu┼é specjalisty w zakresie laboratoryjnej immunologii medycznej;

4.    co najmniej pi─Öcioletnie do┼Ťwiadczenie zawodowe uzyskane w medycznym laboratorium diagnostycznym prowadz─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie diagnostyki transplantacyjnej dotycz─ůcej przeszczepiania kom├│rek krwiotw├│rczych i narz─ůd├│w unaczynionych;

5.   bardzo dobra praktyczna znajomo┼Ť─ç przepis├│w prawa o diagnostyce laboratoryjnej (ustawy i akt├│w wykonawczych);

6.    bardzo dobra praktyczna znajomo┼Ť─ç przepis├│w prawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu kom├│rek tkanek i narz─ůd├│w (ustawy i akt├│w wykonawczych), w szczeg├│lno┼Ťci dot. testowania kom├│rek, tkanek i narz─ůd├│w, w tym pr├│bek do bada┼ä i ich unijnych odpowiednik├│w;

7.    bieg┼éa znajomo┼Ť─ç j─Özyka polskiego i angielskiego w mowie i pi┼Ťmie.

Wymagania dodatkowe:

1    ┼éatwo┼Ť─ç nawi─ůzywania kontakt├│w z lud┼║mi i rozwi─ůzywania konflikt├│w, komunikatywno┼Ť─ç, umiej─Ötno┼Ť─ç pracy w zespole;

2.    dyspozycyjno┼Ť─ç ÔÇô konieczno┼Ť─ç udzia┼éu w wyjazdach zwi─ůzanych z udzia┼éem w kontrolach oraz z udzia┼éem i prowadzeniem szkole┼ä;

3.    doskona┼éa organizacja pracy w┼éasnej, dok┼éadno┼Ť─ç;

4.    umiej─Ötno┼Ť─ç radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    udzia┼é w organizacji i koordynacji dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z przyjmowaniem i procedowaniem wniosk├│w o udzielenie pozwolenia, w szczeg├│lno┼Ťci dla medycznych laboratori├│w diagnostycznych prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie diagnostyki transplantacyjnej;

2.    udzia┼é w organizacji i koordynacji dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z opracowywaniem i przeprowadzaniem szkole┼ä w zakresie testowania kom├│rek i tkanek;

3.    udzia┼é w organizacji i koordynacji dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z przeprowadzaniem i przeprowadzanie kontroli na zlecenie Ministra Zdrowia;

Wymagane dokumenty:

1.    ┼╝yciorys (CV) z uwzgl─Ödnieniem dok┼éadnego przebiegu kariery zawodowej,

2.    list motywacyjny,

3.    kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych posiadane wykszta┼écenie i kwalifikacje,

4.    kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych wymagany sta┼╝ pracy (┼Ťwiadectwo pracy, za┼Ťwiadczenie wystawione przez pracodawc─Ö),

5.    ewentualne referencje dotychczasowych pracodawc├│w,

6.    o┼Ťwiadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7.    o┼Ťwiadczenie kandydata o pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych i korzystaniu z pe┼éni praw publicznych,

8.    o┼Ťwiadczenie kandydata o niekaralno┼Ťci,

9.    o┼Ťwiadczenie kandydata o znajomo┼Ťci ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z2014 r. poz. 1384 z p├│┼║n. zm.) oraz akt├│w wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy,

10.    o┼Ťwiadczenie kandydata o znajomo┼Ťci ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu kom├│rek, tkanek i narz─ůd├│w (Dz. U. z 2015 r. poz. 793 z p├│┼║n. zm.) oraz akt├│w wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy,

11.    o┼Ťwiadczenie kandydata o znajomo┼Ťci Dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz─ůcej standard├│w jako┼Ťci i bezpiecze┼ästwa pozyskiwania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwacji, przechowywania i dystrybucji ludzkich tkanek i kom├│rek,

12.    o┼Ťwiadczenie kandydata o znajomo┼Ťci Dyrektywy 2006/17/WE wprowadzonej w ┼╝ycie Dyrektyw─Ö 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niekt├│rych wymaga┼ä technicznych dotycz─ůcych dawstwa, pobierania i testowania tkanek i kom├│rek ludzkich,

13.    o┼Ťwiadczenie kandydata o znajomo┼Ťci Dyrektywy 2006/86/WE wprowadzaj─ůcej w ┼╝ycie Dyrektyw─Ö 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymaga┼ä dotycz─ůcych mo┼╝liwo┼Ťci ┼Ťledzenia, powiadamiania o powa┼╝nych i niepo┼╝─ůdanych reakcjach i zdarzeniach oraz niekt├│rych wymaga┼ä technicznych dotycz─ůcych kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i kom├│rek ludzkich,

14.    o┼Ťwiadczenie kandydata o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustaw─ů o ochronie danych osobowych.

Wszystkie o┼Ťwiadczenia woli kandydata, CV oraz list motywacyjny powinny by─ç opatrzone w┼éasnor─Öcznym podpisem oraz dat─ů.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty nale┼╝y sk┼éada─ç w sekretariacie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Kom├│rek 02-004 Warszawa, ul. Cha┼éubi┼äskiego 5, w zaklejonej kopercie z dopiskiem ÔÇ×rekrutacja ÔÇôg┼é├│wny specjalista (konkurs nr2/08.2016)ÔÇŁ lub droga e-mailow─ů na adres:sekretariat@kcbtik.pl do dnia 26.08.2016r.

Uwaga: Z┼éo┼╝one dokumenty nie podlegaj─ů zwrotowi

Dalsze etapy naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, po┼é─ůczona z weryfikacj─ů znajomo┼Ťci przepis├│w krajowych i unijnych.

 

Uwaga: O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostan─ů powiadomieni  przez komisj─Ö rekrutacyjn─ů telefonicznie lub e-mailem  wy┼é─ůcznie wybrani kandydaci.

 

Dodatkowe informacje:

1.    Dopuszcza si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç uzupe┼énienia wymaganych dokument├│w w podanym terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

2.    W zwi─ůzku z dost─Öpem do informacji niejawnych, stanowi─ůcych tajemnic─Ö s┼éu┼╝bow─ů, zatrudniona osoba mo┼╝e zosta─ç poddana procedurze zwyk┼éego post─Öpowania sprawdzaj─ůcego zgodnie z ustaw─ů o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. nr 182, poz. 1228).