Strona Główna > Przetargi/konkursy > Zakończone postępowania

Zakończone postępowania


Sprawa Nr 1/KC/2017

Bieżąca obsługa techniczna Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2017 roku polegającą na dostawie i wymianie filtrów w systemie wentylacyjnym pomieszczeń czystych wraz z kwalifikacją tych pomieszczeń, dostawie i wymianie presostatu filtra HEPA, dostawie i wymianie termometrów bimetalicznych do pomiaru temperatury w układach grzewczych, dostawie i wymianie metalowej siatki zabezpieczającej obszar wlotowy powietrza czerpni kanału wentylacyjnego, dostawie i wymianie zamków w oknach podawczych pomieszczeń czystych, utylizacji zużytych filtrów kieszeniowych central klimatyzacyjnych; przeglądzie:    nawilżaczy parowych, klimatyzatorów, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, instalacji wodnokanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji na odpady ciekłe, automatyki i kontroli dostępu.


Załączniki:

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa
4. załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie własne Wykonawcy
6. załącznik nr 4 do SIWZ – informacja – grupa kapitałowa
7. załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz usług
8. załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie przedmiotowe Wykonawcy
9. załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy
10. załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz podwykonawców
11. informacja z otwarcia ofert
12. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertySprawa nr 2/KC/2017

Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę sprzętu dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek


1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 1 
4. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 2 
5. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 3 
6. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 4 
7. załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy
8. załącznik nr 3 do SIWZ – informacja – grupa kapitałowa