Strona Główna > Banki Tkanek

Banki Tkanek

Lista banków tkanek i komórek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.):


BANKI WIELOSPECJALISTYCZNE:


Bank Tkanek 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice
* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie, testowanie i dystrybucję: allogenicznych i autologicznych przeszczepów tkanek mięśniowo-szkieletowych, allogenicznych i autologicznych przeszczepów błon łącznotkankowych, allogenicznych i autologicznych przeszczepów naczyń krwionośnych, allogenicznych i autologicznych przeszczepów komórek
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce
Bank Tkanek - Dział Kriobiologiczny 
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica/k. Kielc
* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek mięśniowo-szkieletowych
* data wydania pozwolenia: 21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat
Bank Komórek - Dział Kriobiologiczny 
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica/k. Kielc
* pozwolenie na: przechowywanie macierzystych komórek krwiotworzenia
* data wydania pozwolenia: 27.10.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa
* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie i dystrybucję: tkanek mięśniowo-szkieletowych, osierdzia, skóry i błony owodniowej
* data wydania pozwolenia:   29.03.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 latNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "FRK Homograft" Sp. z o.o. 
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze
* pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję: ludzkich allogenicznych przeszczepów zastawek serca, płatków rogówkowo-twardówkowych, twardówek, błon owodniowych, ścięgien, więzadeł, łakotek i skóry

* data wydania pozwolenia:   12.04.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


 

 Bank Komórek Macierzystych i Tkanek, Zakład Inżynierii Komórkowej
Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie
ul. W. K. Roetgena 5, 02-781 Warszawa
* pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję sznura pępowinowego, tkanki tłuszczowej, mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących ze szpiku, tkanki tłuszczowej, krwi pępowinowej i galarety Whartona, komórek macierzystych krwiotworzenia ze szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia: 19.02.2013
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


Kriobank Homogennych Zastawek Serca
Kliniki Kardiochirurgii Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" 
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
* pozwolenie na: 1) testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek
sercowo-naczyniowych: zastawek serca, osierdzia, naczyń 
krwionośnych; 
   2) przechowywanie i dystrybucję tkanek mięśniowo-szkieletowych 
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i       dystrybucję 
autoprzeszczepów przytarczyc
* data wydania pozwolenia:   25.02.2014

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Wojskowy Instytut Medyczny 

Bank Tkanek i Komórek Krwiotwórczych Zakładu Transfuzjologii i Klinicznej 

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek 
krwiotwórczych szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej

* data wydania pozwolenia:   10.02.2012

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* pozwolenie na: testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję rogówek

* data wydania pozwolenia:   25.02.2014

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. 
ul. Grzybowska 2 lok. 41, 00-131 Warszawa
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polskiego Banku Krwi Pępowinowej S.A.
Al. Dzieci Polskich 20, 04-740 Warszawa 
* pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia: 30.07.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat
* pozwolenie na: przechowywanie i dystrybucję tkanek i komórek popłodu: łożyska, sznura pępowinowego, owodni
* data wydania pozwolenia: 25.02.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polskiego Banku Krwi Pępowinowej S.A.
ul. Działkowa 85, 02-034 Warszawa 
* pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia: 11.06.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat
* pozwolenie na: gromadzenie i przetwarzanie tkanek ludzkiego popłodu, tj.: pępowiny, łożyska i błon płodowych
* data wydania pozwolenia: 17.06.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat
* pozwolenie na: przechowywanie i dystrybucję tkanek i komórek popłodu (pępowina, owodnia, łożysko)
* data wydania pozwolenia: 27.10.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat
* pozwolenie na: przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych ze szpiku i krwi obwodowej
* data wydania pozwolenia: 27.10.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Medycznych
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
Pracownia Medycyny Regeneracyjnej
Bank Komórek Macierzystych
dawniej: Pracownia Medycyny Regeneracyjnej – część ludzka, Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych nad Komórkami Macierzystymi Wydziału Nauk Medycznych
* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję
komórek będących przedmiotem badań naukowych, które docelowo będą stosowane u ludzi
* data wydania pozwolenia: 02.07.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Bank Komórek Zakładu Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję: 
a) ludzkich komórek skóry – keratynocytów, fibroblastów i melanocytów;
b) ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych ze szpiku  i tkanki tłuszczowej;
c) ludzkich chondrocytów izolowanych z tkanki chrzęstnej;
d) ludzkich komórek mięśniowych;
e) macierzy zewnątrzkomórkowej izolowanej z tkanki tłuszczowej
* data wydania pozwolenia: 08.05.2015
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat  

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Bank Pracowni Inżynierii Komórkowej i Tkankowej Małopolskiego Centrum Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków
* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję: 
a) ludzkich komórek skóry – keratynocytów, fibroblastów i melanocytów;
b) ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych ze szpiku  i tkanki
c) ludzkich chondrocytów izolowanych z tkanki chrzęstnej;
d) ludzkich komórek mięśniowych;
e) macierzy zewnątrzkomórkowej izolowanej z tkanki tłuszczowej
* data wydania pozwolenia: 08.05.2015
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


BANKI TKANEK OKA:


Bank Tkanek Oka w Warszawie
Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa
* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie i dystrybucję płatków rogówkowo-twardówkowych i twardówek
* data wydania pozwolenia:   6.05.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


SPZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
ul. Panewicka 65, 40 - 760 Katowice 
* data wydania pozwolenia:   31.10.2011
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Bank Tkanek Oka
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, testowanie i dystrybucja rogówek, twardówek i błony owodniowej przeznaczonych do przeszczepiania
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Bank Tkanek Oka
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję rogówek, płatka rogówkowo-twardówkowego, płatka twardówkowego
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Zachodniopomorski Bank Tkanek Oka Sp. z o.o.
Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin 
* pozwolenie na:  gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję rogówek
* data wydania pozwolenia:   27.10.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


BANKI ZASTAWEK SERCA I NACZYŃ KRWIONOŚNYCH:


Pracownia Konserwacji Tkanek Ośrodka Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję allogenicznych przeszczepów zastawek sercowych, płucnych i aortalnych, allogenicznych przeszczepów łat tętnicy płucnej,allogenicznych przeszczepów osierdzia

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


BANKI SKÓRY I KOMÓREK NASKÓRKA:


Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
Pracownia Hodowli Komórek i Tkanek In Vitro z Bankiem Tkanek
ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
* pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję przeszczepów skóry i błony owodniowej oraz keratynocytów i fibroblastów
* data wydania pozwolenia: 01.04.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


BANKI KOMÓREK WYSP TRZUSTKOWYCH:


Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Pracownia Izolacji Wysp Trzustkowych Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
* pozwolenie na: testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek trzustki i wysp trzustkowych przeznaczonych do przeszczepienia
* data wydania pozwolenia:   29.04.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

BANKI KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH PRZY SZPITALACH I REGIONALNYCH CENTRACH KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA:


Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie
ul. W. K. Roetgena 5, 02-781 Warszawa
Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii - Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, testowanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* data wydania pozwolenia: 12.11.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
* data wydania pozwolenia:   14.03.2011
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Bydgoszczy
ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz
* data wydania pozwolenia:   31.10.2011
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat 


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice
* data wydania pozwolenia:   31.10.2011
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat  


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódz
* data wydania pozwolenia:   03.11.2011
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Bank Komórek Krwiotwórczych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
* data wydania pozwolenia: 30.07.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


Bank Komórek Krwiotwórczych
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* data wydania pozwolenia: 30.07.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat Bank Komórek Macierzystych
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań
* pozwolenie na: testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek macierzystych krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia: 30.07.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 latBank Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej (BKKiKP)
Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
* pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja komórek krwiotwórczych ze szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej przeznaczonych dla przeszczepiania
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
Pracownia Separacji Krwinek i Banku Komórek Krwiotwórczych Oddziału Klinicznego Kliniki Hematologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
* pozwolenie na: testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych ze szpiku
* data wydania pozwolenia: 21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat
 

Bank Hematopoetycznych Komórek Progenitorowych
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
dawniej: Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie
ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin
* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych ze szpiku
* data wydania pozwolenia: 21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat
 

Bank Komórek Macierzystych
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
* pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych ze szpiku
* data wydania pozwolenia: 21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat
 

Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych,
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
* pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję: komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, komórek krwiotwórczych ze szpiku, komórek macierzystych z krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012 
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
ul. L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu
ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
* pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, komórek krwiotwórczych ze szpiku
* data wydania pozwolenia: 21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


Bank Tkanek i Komórek
Klinika Hematologii i Transplantologii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
* pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej i limfocytów przeznaczonych do przeszczepienia
* data wydania pozwolenia: 19.02.2013
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
Bank Komórek DCTK z KBDSz
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
* pozwolenie na:  testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych pozyskanych z krwi i szpiku
* data wydania pozwolenia:   12.04.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
 ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
* pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku przeznaczonych do przeszczepienia
* data wydania pozwolenia: 11.06.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Bank Komórek Krwiotwórczych 
Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. S. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
* pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych ze szpiku i krwi obwodowej przeznaczonych do przeszczepienia
* data wydania pozwolenia:   27.10.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Transplantacji Szpiku
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
* pozwolenie na:
a) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku, komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej oraz preparatów limfocytów;
b)  gromadzenie, przechowywanie, testowanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej;
c)  gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję komórek macierzystych galarety Whartona
* data wydania pozwolenia: 10.11.2015
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


BANKI KOMÓREK KRWI PĘPOWINOWEJ:


Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych Sp. z o.o.
ul. Ujastek 3, 31-221 Kraków

* pozwolenie na: przetwarzanie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia: 30.07.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bank Komórek Macierzystych
Longa Vita Sp. z o.o.
Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
* pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja komórek krwi pępowinowej przeznaczonych do przeszczepiania
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Bank Komórek Macierzystych Novum Sp. z o.o.
ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   27.11.2012
* pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, testowanie i dystrybucję komórek macierzystych krwi pępowinowej
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


PROGENIS - Bank Komórek Macierzystych
Progenis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
ul. Rozdroże 21e/60, 30-361 Kraków
* pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Publiczny Bank Komórek Macierzystych 
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Podzamcze 45, 26-060 Chęciny
* pozwolenie na:  gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia:   27.10.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat